Leveringsvoorwaarden

Heb je een vraag over de inhoud van de algemene voorwaarden van CBW-erkend? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres. 

 1. Ik wil weten wat er in de voorwaarden staat. 
 2. Ik wil weten waar ik de voorwaarden kan downloaden. 
 3. Ik wil juridisch advies inwinnen. 
 4. Ik heb een vraag over de levertijd.
 5. Ik heb een vraag over annuleren. 

Wat staat er in de voorwaarden?

CBW-erkende woonwinkels bieden meer zekerheid dan andere woonwinkels. CBW-erkende woonwinkels hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed beschermen met o.a.:

 1. Tenminste 2 jaar garantie op je aankoop.
 2. Een nette aanbetalingsregeling.
  Heb je een aanbetaling gedaan en gaat de CBW-erkende winkel failliet? Dan kan je aanspraak maken op de aanbetalingsregeling*.
 3. Onpartijdige geschilafhandeling
  Mocht je een klacht hebben en er met de ondernemer/retailer niet uitkomen, dan is er een onafhankelijke geschillenregeling, die gegarandeerd voor een passende oplossing zorgt.

Waar kan ik de voorwaarden downloaden?

Op deze pagina kun je de algemene voorwaarden van CBW-erkend downloaden. 

Download de voorwaarden

Waar kan ik juridisch advies inwinnen bij een klacht?

Stel je hebt een klacht over een product of een klacht en je wil juridisch advies inwinnen. Waar moet je dan terecht? Het is niet de taak van CBW-erkend om juridisch advies te geven. CBW-erkend is een onafhankelijke stichting met als doel de koop tussen ondernemers en consumenten goed te regelen middels algemene voorwaarden. Kijk voor juridisch advies bijvoorbeeld bij het juridisch loket en de consuwijzer of neem contact op met jouw rechtsbijstandverzekeraar. 

Ik heb een vraag over de levertijd 

 1. Je hebt een levertijd afgesproken met de winkel maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan je dan doen? 
  Wanneer de afgesproken (vermoedelijke) levertijd is overschreden, krijgt de winkelier in eerste instantie een nadere termijn om alsnog het product aan je te leveren. Dit is maximaal een maand. Mocht je de bestelling dan nog niet hebben ontvangen, dan kan je de koopovereenkomst ontbinden* en/of een schadevergoeding* vragen. Er moet dan wel sprake zijn van een financiële schade als gevolg van het uitblijven van de levering. De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn (Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden). *Ontbinden van de koopovereenkomst betekent dat alle acties (bijvoorbeeld: betalingen en/of leveringen) ongedaan worden gemaakt.

  *Onder schade wordt verstaan: de directe schade die je hebt geleden door het niet leveren van je bestelde product. Al is er sprake van een schadevergoedingsverplichting, heb je als slachtoffer altijd de verplichting om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijk is. Indien een voordeligere oplossing net zo passend is als een dure oplossing, dan behoeft de aansprakelijke partij niet de duurste oplossing te vergoeden.
   
 2. Ik heb een verkeerd of ondeugdelijk product geleverd gekregen dus de levertijd wordt niet gehaald. Wat nu?
  Dit wordt gezien als een klacht. Een klacht dient binnen redelijke termijn gerepareerd te worden of vervangen te worden door het juiste product. Voor een redelijke termijn zijn geen vaste richtlijnen, maar vaak is voor reparatie of vervanging van het product nogmaals een levertijd nodig.

  Als je ernstige problemen ondervindt doordat het product extern gerepareerd moet worden, kan je de winkelier vragen om tijdelijk een product in bruikleen te krijgen. Dit bruikleenproduct hoeft niet per sé gelijkwaardig te zijn, maar moet wel de functie van het te repareren product kunnen vervullen.

Ik heb een vraag over annuleren

 1. Mag je zomaar een bestelling of aankoop annuleren?